5 Centimeters Per Second

5 Centimeters Per Second

5 Centimeters Per Second
7.7
  • HD
46183

Такаки болон Акари нар нэг ангийн дотно найзууд юм. Гэвч Акари гэр бүлийн шалтгаанаар хол нүүсний улмаас тэд хоорондоо мэйл л бичилддэг болов. Такаки бас өөр тийшээ нүүх болоход Акари тэр хоёр дахин нэг уулзахаар болов. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэд өөр өөрсдийн замаар явж харилцаа нь хөндийрцгөөв. Гэвч тэд хамтдаа өнгөрүүлсэн цагаа дурсан дахин учрах тавиланг эрэлхийлнэ.

# Нэр 2024-12-16
1 5 Centimeters Per Second