СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ

ӨДӨР ТУТАМ

ONLINE TV

Шинэ мэдээ

МУ CONTENT

НИЙТЛЭЛЧДИЙН БУЛАН

СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ

 

LIVE.MN САЙТЫН ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ

 

Мэдээ

Байршил

Үнэ

1

Live news

А1

1.500.000* 2 цаг хүртэл...

2

Топ мэдээ /өдрийн/

В1

600.000

3

Дэд топ /өдрийн/

В2

350.000

4

Шинэ мэдээ

 

150.000

5

Видео мэдээ /өдрийн/

2-4 минут

300.000

6

Баннер      (өдрийн)

В3, В4, D1, D2

Online TV хуудас дээр давхар харагдана

100.000

В5

Сонгогдсон мэдээ бүрийн хажуу талд харагдана

60.000

7

Фото сурвалжлага

B2

400.000

8

Ярилцлага /өдрийн/

B2

400.000

9

Work time /ярилцлага/

B1

1.000.000

10

Live Talk

В1

1.000.000

11

Хобби

В2

1.000.000

12

Зочны цаг /LIVE/

А1

400.000 * 30 минут хүртэл

13

Баннер  /өдрийн/

С1

Кино сангийн нүүр болон сонгогдсон кино бүр

ийн дэлгэцийн хажууд давхар харагдана

150.000

14

Баннер /өдрийн/

С2 С3

Кино сангийн нүүрний доод хэсэг болон сонгогдсон кино бүрийн дор харагдана

100.000

15

Баннер

С4

Сонгогдсон кино бүрийн дор титр хэлбэрээр 2-5 удаагийн давтамжаар харагдана

150.000

16

Шторк /5-10 сек/

Сонгогдсон кино бүрийн эхэн, дунд, төгсгөл

1 сек 3000

 

*НӨАТ 10 хувь нэмэгдэнэ

 

LiveTV.mn 

Кино сан