СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ

ӨДӨР ТУТАМ

ONLINE TV

Шинэ мэдээ

МУ CONTENT

НИЙТЛЭЛЧДИЙН БУЛАН

СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ

 

 LIVETV.MN САЙТЫН ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРШУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ

Мэдээ

Байршил

Үнэ

1

Live

/сошиал шууд дамжуулалт/

А1 /300-500 мянган хандалттай пэйж, группээр давхар сурталчилна/

500 000      30-60 минут хүртэл

1.500.000*  3 цаг хүртэл...

4 000 000    Бүтэн өдөр

 

2

Топ мэдээ /өдрийн/

А2

600.000

3

Дэд топ /өдрийн/

А3

350.000

4

Шинэ мэдээ

 

150.000

5

Видео мэдээ /өдрийн/

А1           /2-4 минут/

300.000

6

Баннер      (өдрийн)

В1, В2, D1, D2

Online TV хуудас дээр давхар харагдана

100.000

В3

Сонгогдсон мэдээ бүрийн хажуу талд харагдана

60.000

7

Фото сурвалжлага

Е1

Сайтын үндсэн нүүр дээрх “Фото мэдээ” буланд онцлох

400.000

8

Ярилцлага /өдрийн/

А3                       А1

400.000 /видео болон бичмэл/

9

Work time /ярилцлага/

А2                       А1

1.000.000 /видео болон бичмэл/

10

Live Talk /ярилцлага/

А2                       А1

1.000.000 /видео болон бичмэл/

11

Хобби /ярилцлага/

А2                       А1

1.000.000 /видео болон бичмэл/

12

Цайны цагийн зочин, Халуун сэдэв /LIVE studio/

Е1                       А1

Сайтын үндсэн нүүр дээрх тухайн контентийн буланд онцлох

500.000 * 30 минут хүртэл

13

Баннер  /өдрийн/

С1

Кино сангийн нүүр болон сонгогдсон кино бүрийн дэлгэцийн хажууд давхар харагдана

150.000

14

Баннер /өдрийн/

С2 С3

Кино сангийн нүүрний доод хэсэг болон сонгогдсон кино бүрийн дор харагдана

100.000

15

Баннер

С4

Сонгогдсон кино бүрийн дор титр хэлбэрээр 2-5 удаагийн давтамжаар харагдана

150.000

16

Шторк /5-10 сек/

өдрийн

B1 D1

Сонгогдсон кино бүрийн эхэн, дунд, төгсгөл

100 000

1 сек 3000

 Бусад

17

Зурагт баннер /сошиал/

1 ш

100 000

18

Видео баннер /сошиал/

1 ш

150 000

19

Видео шторк

1 сек

100 000

20

Видео нэвтрүүлэг

1 минут

150 000

21

LIVE багц сурталчилгаа

/Тухайн өдрийн ажлын сошиал сурталчилгааг бүрэн хийх/

1 өдрийн

/дэлгэрэнгүй мэдээллийг лавлах/

8 000 000

 

*НӨАТ 10 хувь нэмэгдэнэ