Үлэмж биетнүүдийн дайралт 02-р анги

Үлэмж биетнүүдийн дайралт 02-р анги

Үлэмж биетнүүдийн дайралт 02-р анги
8
  • HD
53885

Өөр ертөнц дэхь 100н жил. 100-н жилийн өмнө нь юу байсныг хэн ч үл санана. Гэхдээ л тэдний хамгийн сайн мэддэг зүйл бол Хананы цаана буй үлэмж биетнүүд. Хүн төрөлхтөнд РОЗ, МАРИЯ, ШИНА гэх томоохон хананы дотор аж төрөн амьдрах болно. Хэн эдгээр ханыг бий болгосныг үл мэднэ. Үлэмж биетнүүд нь хүмүүсийг иддэг бөгөөд хүн төрөлхтөн үе үе судалгаа хийхээр хананаас гарах болно. Мэдээж тус гарч буй цэргийн салаа нь тусгай ТУРШУУЛЫН салаа юм. Үндсэн үйл явдал Эрэн Иэгэр гэх хүүгийн эргэн тойронд өрнөх болно. Нэгэн өдөр гэнэт Хананаас том үлэмж биетэн гарч ирэн ханыг цөмлөх болно. Ингэснээр үлэмж биетнүүд хотод орж ирэн бүгд зугтах хэрэгтэй болов. Гэвч нурангид Эрэний ээж дарагдаж үлэмж биетнэнд идүүлснээр үйл явдал эхлэх юм.

# Нэр 2024-12-16
1 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 01-р анги
2 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 02-р анги
3 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 03-р анги
4 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 04-р анги
5 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 05-р анги
6 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 06-р анги
7 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 07-р анги
8 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 08-р анги
9 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 09-р анги
10 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 10-р анги
11 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 11-р анги
12 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 12-р анги
13 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 13-р анги
14 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 14-р анги
15 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 15-р анги
16 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 16-р анги
17 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 17-р анги
18 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 18-р анги
19 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 19-р анги
20 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 20-р анги
21 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 21-р анги
22 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 22-р анги
23 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 23-р анги
24 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 23-р анги
25 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 24-р анги
26 Үлэмж биетнүүдийн дайралт 25-р анги
27 Үлэмж биетнүүдийн дайралт ОВА 01
28 Үлэмж биетнүүдийн дайралт ОВА 02
29 Үлэмж биетнүүдийн дайралт ОВА 03
30 Үлэмж биетнүүдийн дайралт ОВА 04
31 Үлэмж биетнүүдийн дайралт ОВА 05