“Баярсгоулд” компанийн уурхайн үйл ажиллагааг түр зогсоолоо

МУ CONTENT

Шинэ мэдээ

Байгаль экологи, Уул уурхай

“Баярсгоулд” компанийн уурхайн үйл ажиллагааг түр зогсоолоо

“Баярсгоулд” компанийн уурхайн үйл ажиллагааг түр зогсоолоо

 

МХЕГ, Өвөрхангай аймгийн МХГ хамтран тус аймгийн Уянга суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Баярсгоулд” компанид хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтаар тус компани ТЭЗҮ-ийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаггүй, байгаль орчны менежентийн төлөвлөгөөнд заагдсан ажлуудыг хугацаанд нь хийгээгүй, уурхайн хажуу, догол, овоолгуудад гарч болох нурлыг илрүүлэх үзлэг хийдэггүй, дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журамгүй, дотоод хяналтын ажилтангүй зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Мөн мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас өмнө өгсөн албан шаардлагыг биелүүлээгүй, биелэлт ирүүлдэггүй байсан

Түүнчлэн Уянга суманд үйл ажиллагаа явуулж байсан “Аум Алт” компанийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд Уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээж авах комиссын актгүйгээр олборлолт явуулсан, гүний усыг баталгаажсан тоолуургүйгээр ашигласан, ТЭЗҮ, төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулаагүй, дотоод хяналтын журам батлуулаагүй зэрэг зөрчил илэрчээ. Иймд үйл ажиллагааг нь Улсын ахлах байцаагчийн актаар түр хугацаагаар зогсоосон байна.

үүнээс үүдэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал алдагдах, осол гарах, улмаар ажиллагсдын эрүүл мэнд, амь нас хохирох эрсдэлийг бий болгодгийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас анхааруулж байна.

Санал болгох

0 Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх