Тань руу нүүж явна

Тань руу нүүж явна

Тань руу нүүж явна
10
  • HD
24523

Ганц хүүгээ алдсан хөгшний зовлонг ойлгож, тэднийтэй айлсан буухаар нүүж баигаагаагаар дамжуулан монгол гэр бүлийн уламжлалт ёс заншил, хүний жудагийн тухай өгүүлжээ.