Нандин эрдэнэ

Нандин эрдэнэ

Нандин эрдэнэ
10
  • HD
14059

Зохиолч Дэм6ээгийн Мягмарын хүмүүсийн үзэл санааны зөрчил, ёс суртахууны доголдол, 6эртэгчин үзэл, хүнлэг чанарын хоорондох ширүүн өрсөлдөөнийг өгүүлсэн “Нандин эрдэнэ” жүжгийн сэдвээр хийгдсэн кино.