Моторын дуу

Моторын дуу

Моторын дуу
10
  • HD
28729

Говийн ганц худаг дээр моторчноор ажиллаж байгаа Ганаагийн ажил амьдралаар дамжуулан хөдө нутагт соёл нэвтэрч, хүн ардын оюун санаанд шинэ нийгмийн үзэл бодол нэвт шингэж буйг энэ кинонд харуулжээ.