Ирж яваа цаг

Ирж яваа цаг

Ирж яваа цаг
10
  • HD
13888

Социалист нийгмийн уед хөдөө аж ахуйн салбарт хүнийг ах дүү нэрээр зарцлах, улмаар залуу хүмүүсийн хайр сэтгэлийг үл ойшоон эртний ёсоор богтлон бэр буулгах сэтгэлгээ
болсныг шүүмжлэн үзүүлжээ