Мартагдашгүй намар

Мартагдашгүй намар

Мартагдашгүй намар
10
  • HD
23673

Оюутан залуус аж ахуйд очиж, намрын тариа хураалтанд ажиллах хугацаанд хөдөлмөрийн хамт олон хэрхэн бүрэлдэж байгаа болон тэдний хоорондын харилцаа, хүсэл бодол, хайр сэтгэлийн нандин холбоог нээн үзүүлжээ.